Mätning av ljusstyrka

Watt har länge varit ett smidigt sätt att mäta ljusstyrkan hos olika typer av halogenlampor, men effektiva LED- dioder har gjort watt till ett föråldrat begrepp. Nuförtiden mäts ljusstyrka oftast i lumen, men vad är egentligen lumen?

För att mäta ljusstyrkan i bland annat pannlampor, cykellampor och glödlampor används oftast begreppet lumen. Lumen är ett mått på ljusflöde och anger den totala mängden ljus en ljuskälla avger i samtliga riktningar. För tillfället är lumen den mest använda mätmetoden för ljusstyrka på grund av dess konsekvens, en mätning av en lampa vid ett tillfälle överensstämmer oftast med mätningar vid andra tillfällen.

Hur går mätningen till?

Vid mätning av ljusstyrka placeras lampan i ett sfärisk format klot som mäter allt ljus som lampan utsöndrar för att på så sätt få fram lampans totala antal lumen. Tyvärr blir resultatet ibland missvisande för den som till exempel letar efter en pannlampa som lyser långt då sfären mäter den totala mängden ljus inklusive spillljus och reflektioner. En pannlampa med en ljusstyrka på 1000 lumen kan ha en längre räckvidd än en lampa med en ljusstyrka på 2000 lumen, allt beror på vilken typ av reflektor som används.

Vanliga missförstånd gällande ljusstyrka:

“Ljusstyrka är viktigast vid köp av pannlampa”

Självklart spelar ljusstyrkan en stor roll vid köp av pannlampa men lumen är inte allt, ljusbilden är minst lika viktig. Alla har olika behov och vissa föredrar spot (smal ljusbild) och andra flod (bred ljusbild). Har man en för stark pannlampa med spotljus kan den till och med upplevas som bländande. Starka lampor förbrukar även mer ström vilket kan göra en starkare lampa till ett sämre val än en svagare modell.

“Dubbla antalet dioder ger dubbla ljusstyrkan”

Tyvärr är det inte så. I samtliga lampor sitter det en LED- drivare som ger ström åt dioderna, är den inte anpassad efter flera dioder kan den inte heller driva samtliga fullt ut. Vad är bäst, tre dioder som drivs fullt ut eller sex dioder med halv styrka? Troligen det förstnämnda, en klumpig lampa på huvudet eller cykelstyret är inget att rekommendera.

Det här missförståndet är något som många försäljare utnyttjar, många lampor med fem dioder saluförs som 4000, 5000 eller till och med upp till 6000 lumen, i själva verket brukar dessa lampor ha en ljusstyrka på omkring 2000 lumen. Nedan är ett exempel på att antalet dioder inte är allt, SolarStorm X4 2600 lumen är utrustad med 4 stycken dioder och WB7000 är utrustad med 7 stycken, vilken lyser starkast?