IP-klassning av elektronik

På vissa produkter förekommer det en IP-klassning för att ange vilket skydd produkten har mot damm och vatten. IP-klassningen består av ett tvåsiffrigt nummer där den första siffran visar hur mycket damm, grus och andra fasta föremål en produkt tål, den andra siffran visar hur tålig produkten är mot vatten och fukt.

SolarStorm X2 1600 lumen är en pannlampa med IP-klassningen 65 vilket enligt tabellen innebär att den är helt damm och tät från strilande vatten.

Första siffran i IP-klassningen (damm och andra fasta föremål)

IP0X – Helt oskyddad

IP1X – Skyddad från föremål med minst 50mm i diameter

IP2X – Skyddad från föremål med minst 12,5mm i diameter

IP3X – Skyddad från föremål med minst 2,5mm i diameter

IP4X – Skyddad från föremål med minst 1mm i diameter

IP5X – Skyddad mot damm

IP6X – Helt dammtät

Andra siffran i IP-klassningen (vatten och fukt)

IPX1 – Helt oskyddad

IPX2 – Skydd från droppande vatten

IPX3 – Skydd från droppande vatten med max 15° lutning från normalvinkeln.

IPX4 – Skyddad mot strilande vatten

IPX5 – Helt tät från strilande vatten

IPX6 – Spolsäker

IPX7 – Helt vattentät